Nederlands Vertaalproject

Informatie voor gebruikers

Foutrapporten, ideeën, suggesties, ...

We horen graag iets terug van gebruikers, zeker als het om verbeteringen van de vertalingen gaat. Succesverhalen en andere feedback zijn voor ons een belangrijke stimulans.

Op Vertaalgroepen is te zien welke vertaalgroepen er zijn. Als je daaruit niet kan afleiden wie je moet hebben, kan je een mailtje sturen naar de algemene discussielijst, zie Contact.

Vertalingen gebruiken

Deze tekst gaat uit van vertalingen die gebruik maken van GNU Gettext; voor OpenOffice.Org en Mozilla is dit niet het geval. Om onze vertalingen te gebruiken zijn twee dingen nodig: de vertalingen zelf en de instelling van een omgevingsvariabele. Tijdens de installatie van een GNU/Linux distributie kan meestal worden gekozen welke talen ondersteund moeten worden; zo niet, dan worden meestal alle beschikbare vertalingen geïnstalleerd. Vertalingen worden meestal geïnstalleerd in een eigen map per taal onder /usr/share/locale/; de Nederlandse vertaling wordt meestal geïnstalleerd in de map /usr/share/locale/nl/. Als die map bestaat en niet leeg is, zijn de vertalingen direct te gebruiken.

Om de taal te veranderen, moet de omgevingsvariabele LANG worden aangepast. Sommige distributies hebben hier grafische programma's voor. Met de hand kan het als volgt. Dit kan door in Bash export LANG="nl_NL.UTF-8" uit te voeren (of export LANG="nl_NL" als je de standaardcodering wilt gebruiken; mogelijk is dat ISO-8859-1 i.p.v. UTF-8 (Unicode)). Alle programma's die vanaf dat moment worden gestart zullen de vertaling gebruiken, voor zover die er is. Als het allemaal goed gaat, kan je die regel toevoegen bovenaan in /etc/profile, zodat alle gebruikers op het systeem automatisch de vertaling gebruiken (zet de regel in ~/.profile om de taal alleen voor jezelf in te stellen).