Nederlands Vertaalproject

Welkom bij het GNU-vertaalproject

Dit vertaalproject houdt zich voornamelijk bezig met de software van het GNU-project, maar ook met allerlei andere pakketten. Sommige van deze pakketten zijn modules die in verschillende programma's worden gebruikt (bijvoorbeeld de iso-lijsten van geografische namen).

Zie de pagina bij het Translation Project voor statusinformatie en toewijzingen. Er is daar ook gedetailleerde informatie te vinden over hoe alles werkt.

Contact

Het Nederlandse GNU-vertaalteam heeft geen eigen e-maillijst maar gebruikt de algemene discussielijst van het Nederlandse vertaalproject. Voor specifieke vragen kun je ook contact opnemen met de coördinator: Benno Schulenberg.

Detailinformatie

Dit project werkt met een robot: modules hebben een vaste vertaler, aan wie de module toegewezen is. Zodra er een nieuwe versie van de module beschikbaar is, wordt daar melding van gemaakt. Als de vertaling af is, kan de vertaler deze zelf naar de robot opsturen. De robot kijkt of de vertaling syntactisch correct is, en stuurt haar vervolgens door naar de auteur van de module.

Toewijzingen

Als je een module wilt vertalen, stuur je een mailtje aan de projectcoördinator, met een CC aan je teamcoördinator of aan de teamlijst, om te voorkomen dat meerdere mensen aan een vertaling gaan werken zonder dit van elkaar te weten. De projectcoördinator zorgt ervoor dat de module toegewezen wordt (en dus dat de robot hiervan op de hoogte is).

Disclaimer

Voor sommige modules (namelijk die van de Free Software Foundation) is het nodig om een translator disclaimer te ondertekenen en op te sturen. Daarmee geef je de Free Software Foundation de garantie dat je de vrije verspreiding van je vertalingen nooit zult gaan verbieden. Hiermee verzekert de FSF zich van een solide juridische status van hun vrije software. Het zorgt er dus NIET voor dat je geen auteursrechten meer zou hebben op je vertaling -- die blijven gewoon van kracht. De disclaimer is te vinden op de webstek van het hoofdproject.

Vertalingen opsturen

Als een vertaling af is, of je hebt er voorlopig even genoeg aan gewerkt, kan degene aan wie de module toegewezen is (en alleen diegene) de vertaling opsturen. Dat gaat als volgt: controleer eerst met msgfmt of de vertaling syntactisch correct is (100% vertaald is niet nodig). Pak het bestand vervolgens in met gzip, en voeg het als bijlage toe in een mailtje aan robot@translationproject.org. Gebruik als onderwerp bijvoorbeeld "TP-Robot aspell-0.60-pre3.nl.po", als het bestand in de bijlage "aspell-0.60-pre3.nl.po.gz" heet. Als iets niet goed gaat: geen probleem, de robot is heel geduldig.